Mahdi2MS.irسایت مهدی میر محمد صادقی


جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این طریق اقدام نمایید.


انجام پروژه های نرم افزاری
تحت پلتفرم های ویندوز ، لینوکس ، وب و اندروید

2MS.Mahdi@gmail.com +98-933 113 3636